Financiële opzet en verantwoording

De provincie Limburg steunt kunstprojecten met een minimaal streefbedrag van € 1.500. Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage van provincie Limburg ontvangen deze als 30% van het streefbedrag is bereikt. De maximale bijdrage van provincie Limburg per project is € 10.000,- Juist door de verwijzing van de provincie Limburg zijn wij de crowdfunding actie, sector kunst&cultuur, bij ‘Voor de kunst’ te Amsterdam (www.voordekunst.nl) gestart.

Update: de provincie Limburg heeft toegezegd dat indien 30% van het streefbedrag (€7.500 ) is behaald zij €2.250 doneren aan het ‘Liefdeslotjes kunstwerk Maastricht’.

 

Naast de crowdfunding is een aanvrage ingediend voor een tegemoetkoming bij een culinair-gastronomisch festival. Daarnaast zal het project ingediend worden bij de ‘Burgerbegroting Maastricht 2023’.

 

In Maastricht staan zo’n 200 kunstwerken in de openbare ruimte. Daarmee is Maastricht in het bezit van een aanzienlijke kunstcollectie in de buitenlucht. Deze collectie levert een belangrijke bijdrage aan de dynamiek, aantrekkingskracht en leefbaarheid in de stad. Daarnaast is kunst in de openbare ruimte een laagdrempelige en toegankelijke cultuuruiting van de stad. Binnen de ‘KIOR- subsidieregeling van de gemeente is maximaal € 5000 aan te vragen.

 

Het streefbedrag van de crowdfunding is € 7.500.- Pas eind dit jaar zal dit voorstel wederom in de gemeenteraad behandeld worden, alwaar een beslissing wordt genomen. Komt het plan er niet door dan krijgt iedere donateur via ‘Voor de kunst’ zijn ingelegd geld retour.

 

Kunstwerk Liefdesslotjes was begroot op 53.500 €. De gemeente Maastricht verhoogde dit met ruim 8000 € voor grondstroompunt (naast de reclamezuil) en transport huidig beeld naar Sphinxkwartier. Totale kosten ruim 61.500 €. De kunstenaars kwamen later met ruim 7000 € lagere begroting. Eén ‘weldoener’ doneerde 1000 €.

 

Betonnen cirkel € 4.000

Laser gesneden cilinder gestraald en gemoffeld € 18.000

Licht armatuur (excl. aansl. E installatie/ gemeente Maastricht) € 2.000

Montage/transport € 4.500

Honorarium kunstenaar 1 € 9.000

Honorarium kunstenaar 2 € 9.000

 

Al met al moet er toch een ruim bedrag (circa € 45.500) benaderbaar zijn om alsnog opnieuw in de gemeenteraad dit voorstel/motie te willen doen slagen. Het is een particulier initiatief c.q. burgerparticipatie project welk het college van B&W nastreeft. Uw steun (duimpje-vinkje-donatie) is daarbij onontbeerlijk. Bij geen voldoend startkapitaal is de liefde over. Zegt de gemeente ‘Loop zelf maar een blauwtje’, dan gaat het ‘Liefdesslotjes kunstwerk Maastricht’ niet door, jij krijgt je ingelegde donatie altijd terug!

 

Vanaf een bepaald donatiebedrag kun je een tegenprestatie ontvangen:

€ 10 of meer – Een geweldige groete merci! Jij blijft op de hoogte gehouden worden.

Je naam (als je dat wilt) verschijnt op de website als donateur. Jij bent uiteraard welkom bij de opening van het kunstwerk. Jouw tientje telt! Sámen hebben wij iets moois gecreëerd in Maastricht in het publieke domein.

€ 50 of meer – Drie uiteenlopende ’tegenprestaties’.

Korting door een ervaren gids, verzorgt door: Alde Caerte. Stadswandeling Maastricht op maat. Korting op een liefdesslotje(s), gegraveerd, door www.lovelockers.nl Korting bij Stadsbrouwerij Maastricht ( Bij een donatie van € 60,00 bieden we een rondleiding aan met welkomstdrankje voor 2 personen ter waarde van € 25,00. Bij een donatie van € 100,00 verzorgen we een bierproeverij voor 2 personen ter waarde van € 39,00.)

Geen tegenprestatie

Ik wil dit project graag steunen en hoef hiervoor geen tegenprestatie te ontvangen

 

(Bron: RIB – onderzoeksresultaat motie Liefdesslotjes.pdf (maastrichtbeleid.nl))

Deel dit bericht: