Liefdesslotjes update

Beste donateurs en bezoekers website www.lovemaastricht.com

 

De crowdfunding-actie welke door ‘Voor de kunst’ is opgezet om gelden te genereren voor het ‘Liefdesslotjes kunstwerk Maastricht’ heeft niet het beoogde bedrag behaald. Kunst in de openbare ruimte is en blijft een moeilijke poging om daarin iets te realiseren.

 

Persoonlijk wil ik alle donateurs hartelijk bedanken voor je gift, groot of klein, het heeft mij gestimuleerd om door te gaan. Immers kunst moet bevochten worden.

 

Alle donateurs krijgen via ‘Voor de kunst’ het ingelegd bedrag retour. Dat is zeker. Mijn pogingen om alsnog financiën te zoeken gaat onverminderd door. Eind dit jaar moet dan de uiteindelijke beslissing komen.

 

Er lopen nog twee potentiële subsidieverzoeken. Voorts wordt er een aanspraak gemaakt op gelden van de ‘Burgerbegroting Maastricht 2023’. Er is ruim 45.500 € benodigd. De gemeente Maastricht doet daar nog eens 8000 € bovenop (vergunning, aansluiting stroompunt, verplaatsen huidige Maastrichtse Ster). Dat bedrag probeer ik politiek aan te vechten. Het is ook marketing voor de stad zelf. Burgerparticipatie c.q. burgerinitiatief wordt anders zo onmogelijk gemaakt in onze mooie stad.

 

De e-mailadressen van de donateurs zijn bij mij bekend. Het gedoneerde bedrag zie ik niet. Ook zal ik jullie verder berichten, indien daartoe aanleiding voor is, hoe de voortgang gaat. De crowdfunding-actie heette: Laat Maastricht geen blauwtje lopen. Echter ik blijf mij nog inzetten voor de stad Maastricht, ook al lukt het (nog) niet. De politieke raadsmeerderheid stelde eind 2021 dat de behoefte van het kunstwerk er best kan komen, het College van B&W vroeg daarop waar dan de gelden vandaan moesten komen. Daarop heb ik van alles getracht om aan gelden te komen. Liefde moet wel van twee kanten komen, wilt er iets moois uitbloeien.

Voorlopig zet ik even door.

 

Nogmaals mijn dank is onvergetelijk, ook voor diegene die mij op een andere manier ondersteunden.

 

Jos Houben.

Deel dit bericht: